Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie

Trzymiesięczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim w ramach której zrealizowano:

 • 16 konferencji w największych miastach wojewódzkich w Polsce
 • cykl 16 szkoleń dla studentów
 • warsztaty dla młodych przedsiębiorców w największej w Polsce sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • publikacja 760 artykułów w prasie ogólnopolskiej, regionalnej w tygodnikach oraz dziennikach
 • konkurs plastyczny wśród szkół gimnazjalnych w którym udział wzięło ponad 300 uczniów
 • konkurs wiedzowy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w którym udział wzięło ponad 500 uczniów
 • kampania w social mediach na Facebooku, Twitterze oraz na Youtoub`ie
 • ponad 112 tweet`ów
 • ponad 120 postów na oficjalnym fanpage`u kampanii
 • około 52 filmy na kanale YouTube publikowane w ramach pigułek wiedzy
 • prowadzenie 100 punktów informacyjnych na temat mediacji w sądach i urzędach
 • stworzenie pierwszej na rynku aplikacji mobilnej z listą mediatorów oraz ośrodków mediacji a także z użytecznymi informacjami na temat mediacji.
 • nakręcenie ogólnopolskiego spotu promującego ideę mediacji
 • zaprojektowanie oraz produkcja key visuali kampanii